Gå vidare till
Simulering & Träning

Administrera, värdera & utvärdera

För ett effektivt lärande behöver utbildningsmålen vara tydligt definierade och träningen måste ha en mätbar positiv inverkan på elevernas kliniska praxis. Genom att använda verktyg som hjälper dig att enkelt och effektivt hantera bedömning och debriefing får du ut mesta möjliga av din träning.

Träning/utbildningsenheter

LLEAP brings simplicity to running simulation training and efficiencies to the management and development of scenarios.

LLEAP

SimPad PLUS is an operating device used to control Laerdal manikins and simulators and can be used with task trainers and standardised patients. It allows instructors, new or experienced, to deliver highly-effective simulation-based training. 

SimPad PLUS

SimCenter

Skapa en miljö för framgång i simulering
SimCenter gör din simuleringsupplevelse enklare och mer givande än någonsin. För simuleringsnybörjaren till mer avancerade användare har SimCenter de verktyg och tjänster som hjälper alla användare att uppnå sin fulla potential.

  

Learn more about each of SimCenter's integrated components below:

An integrated debriefing solution giving you the ability to study simulation events more closely

SimView

SimView™ Mobile är den bärbara lösningen för ett integrerat inspelnings- och debriefingssystem. SimView™ Mobile kan enkelt transporteras och monteras för att utföra inspelning via tre kameror, patientmonitor och ljud, som sparas för debriefing.

SimDesigner hjälper användaren med att gå från pappersbaserade scenarier till elektroniska (förprogrammerade) scenarier.

SimDesigner

You must be logged in to submit the form.